_________________________________________________

EFT- techniky emoční svobody

Metoda EFT je založena na revolučním objevu:

 že většinu našich chybných přesvědčení a negativních emocí způsobuje přerušení nebo poruchu toku energie v lidském energetickém systému.

 Metoda spočívá v co nejadresnějším určení problému a následném uvolnění bloku v energetických drahách poklepáváním konečky prstů na určitá zakončení meridiánů

Metoda EFT je původně vytvořena hlavné pro vlastní použití

Metoda je nebolestivá, neagresivní

Výsledky jsou obvykle trvalé,

Výsledky se dostaví i tam, kde jiné metody selhávají

Výsledky jsou někdy překvapivě rychlé

!!!Při EFT neočekávejte!!!:

-náhradu běžné lékařské péče

-psychoterapii

-léčitelství

-náboženství ani ideologii

-sugesci ani placeboefekt

 EFT může pomoci například při :

- problémech se soustředěním, stresem, nervovým napětím , učením, traumatizujících zážitcích, konfliktech a stresových situacích,  únavě, nespavosti, nedostatku energie, pocitu opuštěnosti, nejistotě, strachu, smutku  úzkostném stavu z veřejného vystoupení, koktání, nízkém sebevědomí, stavech úzkosti, fóbiích, depresi, závislosti , emočním přejídání  strachu z budoucnosti, neustálé nejistotě , dlouhotrvajících bolestech, jejichž příčinu není možné objasnit klasickou medicínou  zdravotních problémech různého druhu , závislosti na minulosti,

Další možnosti: Pocit viny, Nespavost, Zdráhání, Žal nad ztrátou milované osoby, Hněv a zlost, Negativní vzpomínky na různé formy násilí, S lehkostí navazovat kontakty, Zlepšení sportovního výkonu, chorobná úzkost, Propadnutí návykovým chutím, Ovlivňování pověrami, Kousání nehtů, Fobie – výtahy, pavouci, hadi, letadla…. Alergie, Zklamání v lásce, Zubař, Selhání – neúspěch, Strach ze sexu……..a další 

!APEX problém!: Tato metoda je natolik efektivní a rychlá, že lidé své změny ospravedlňují a připisují jiným příčinám a nejsou schopni spojit tuto změnu s tak jednoduchou rychlou poklepávací technikou. Další důvod je ten, že EFT vypadá „podivně“ a výstředně a je natolik jiná, že se může stát, že se snadno můžete otočit zády k možnosti emocionálního osvobození a všech výhod, které nabízí.

Více informací o terapii EFT na tel. 608157496 nebo evposp@seznam.cz

www.pospisilovaeva.cz