Léčivá moc vitaminu D a sluneční svit

07.02.2010 16:15

Pro své přátele přeložil Charles K. Severa (Australie)

MIKE ADAMS hovoří s Dr. Michaelem Holickem na téma

 

Léčivá moc vitaminu D a sluneční svit

 

Adams: Dnes budeme mluvit s Dr. Michaelem Holickem, děkuji za vaši účast Dr. Holicku

 

Dr. Holick: Moje potěšení

 

Adams: Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s vaší prací a s vaší webovou stránkou, můžete nám stručně popsat co bude předmětem naší diskuze a jak jste k tomu dospěl?

 

Dr. Holick: Jistě, zabývám se výzkumem v oboru vitaminu D již přes 30 let. Měl jsem to štěstí, že jsem byl na správném místě ve správný čas jako student na Wisconské univerzitě, kde jsem měl příležitost pracovat s jednou z autorit ve vitaminu D, Dr. Hectorem DeLuca. Jako graduovaný student jsem pracoval na projektu z oboru přírodních věd – isolace a identifikace aktivní formy vitaminu D. V průběhu dvou let jsme s mým spolubydlícím
byli prvními, kteří vyrobili syntetický vitamin D. A co bylo skutečně elegantní na této zkušenosti bylo to, že jsme náš produkt dali pacientům v době, kdy jsem ještě byl studentem mediciny -- a ti pacienti s nemocí kostí ve spojitosti se selháním ledvin, kteří byli odkázáni na kolečkové židle s velkými bolestmi kostí, začli znovu chodit.

To bylo moje uvedení do jedné z hlavních užitečných vlastností aktivovaného vitaminu D a jeho vývoje pro léčení
nemoce kostí.

Adams: Znamená to, že jste se svým kolegou byli prvními, kdo vyrobili synteticky vitamin D?


Dr. Holick:
Ano, aktivní forma vitaminu D, kterou produkují ledviny, se nazývá 125-dihydroxy vitamin D.

Adams:  Je tato procedura nyní běžně používaná pro výrobu vitaminu D jako doplňku.

 

Dr. Holick: Ne, tato aktivní forma vitaminu D je pouze na lékařský předpis. Používá se na léčení osteoporózy v Evropě a v Japonsku. A také se používá pro léčení nemoce kostí a selhání ledvin a má mnoho dalších použití.

 

Adams: Takže vy jste dělal výzkum týkající se vitaminu D a mohl jste okamžitě pozorovat jeho účinek na zdraví.


Dr. Holick:
Přesně tak a my jsme začli chápat, že problematika vitaminu D je mnohem složitější než jak bylo známo, že vitamin D je produkován v kůži, která je vystavena slunečnímu záření. V 70 létech minulého století

jsme si začli konečně uvědomovat, že vitamin D musí procházet po kruhové draze. Nejdříve do jater, kde je hydroxylovan, což je jakási aktivace či modifikace – vzniká 25-hydroxy vitamin D – to je hlavní cirkulační forma vitaminu D, kterou by lékař měl měřit v krvi pro zjištění zda pacient netrpí nedostatkem vitaminu D. Avšak tato složka je také neaktivní a musí pokračovat do ledvin, kde dochází opět k modifikaci do aktivní formy, kterou nazýváme 125-dihydroxy vitamin D.
A tato aktivní forma vitaminu D reguluje absorbování vápníku z potravy ve střevech a zajišťuje že obsah vápníku v krvi je normální a že kosti jsou zdravé.

 

Adams: Takže když některý z orgánů v tomto řetězci nefunguje správně, může způsobit nedostatek aktivního vitamínu D?


Dr. Holick:
Zcela správně, když například trpíte vážným onemocněním jater, máte dva problémy: Za prvé játra nebudou moci modifikovat a produkovat 25-hydroxy vitamin D a za druhé při nedostatečném vstřebávání tuků nedojde k absorbci vitaminu D, protože tento je v tuku rozpustitelný. Výsledkem je nedostatek vitaminu D v těle.

V jiném případě, při onemocnění ledvin je třeba dodávat tělu aktivní formu vitaminu D za účelem udržování zdravých kostí.

 

Adams: V testech o nichž jste mluvil, byla aktivni forma vitaminu D podávána injekční metodou.

 

Dr. Holick: Je možné obojí podávání, jak orální, tak injekční.

Adams: Zajímavé. Zmínil jste se o positivním dopadu na pacienty, kteří těžko mohli chodit, měli osteoporózu nebo
různá onemocnění kostí. Jaké další efekty jste pozoroval?

Dr. Holick: Také jsme si uvědomili, že kůže nejenom že vyrábí vitamin D, o tom budeme mluvit poněkud více později, ale také rozezná aktivovaný vitamin D. V roce 1985 nás ohromila tato věc. Když jsme vložili aktivovaný vitamin D do lidských kožních buněk, ukázalo se, že tato aktivovaná forma vitaminu D je je jeden z nejvíce potentních inhibitorů (zpomalovačů) růstu kožních buněk. Tehdy jsem si logicky uvědomil, že se tohoto jevu dá využít pro rozpracování metody léčení proliferační poruchy kůže (lupenka). A skutečně, dnes je to jedna z možných

metod léčení celosvětově. Aktivní vitamin D a jeho modifikace jsou ve světě používány jako první terapeutická linie

v léčení psoriasis.

 

Je dobré ještě jednou zdůraznit širokou škálu účinků vitaminu D. Nejenže reguluje metabolismus vápníku a zdraví kostí, ale také reguluje vzrůst buněk.

 

A proto jsme si začli uvědomovat, proč lidé žijící dále od rovníku a trpí nedostatkem vitaminu D, jsou vice náchylní k běžným druhům rakoviny a umírají na ně, jako je rakovina tračníku, prostaty, prsou a dokonce vaječníků. A domníváme se, že to je v důsledku neschopnosti těla produkovat dostatečné množství aktivovaného vitaminu D.
Ten má schopnost regulovat růst buněk a udržovat tento růst ve správných mezích.

 

Adams: To by vysvětlilo vazbu mezi rakovinou prsou, prostaty, tračníku a nedostatkem vitaminu D

 

Dr. Holick: Přesně tak. Uvědomili jsme si, že ledviny jsou hlavním zdrojem aktivace vitaminu D. A tento aktivovaný vitamin D je nutný pro zdravé kosti. Ale v současné době take víme, že prostata, prsa, tračník a mnoho dalších tkání v těle mohou take aktivovat vitamin D. Tím lokálně produkují 125-dihydroxy vitamin D, který potom reguluje růst buněk. Je to modulator růstu buněk. Já to popisuji v mé knize “The UV advantage” na lince www.UVadvantage.com.

.